b_150_100_16777215_00_images_audio-prenos.jpg

NEVESINJE: Održana 14. redovna sjednica SO Nevesinje.

Juče je održana 14. redovna sjednica SO Nevesinje. Odbornici su najviše raspravljali o Izvještaju o radu inspekcijskih službi i komunalne policije za 2017.godinu, Informaciji o sanaciji putnih pravaca na teritoriji opštine Nevesinje za proteklu godinu, imenovanju načelnika Odelenja opštinske administracije i izboru sekretara Skupštine.


Donosimo kompletan audio zapis sa ove Skupštine.

KLIKNI DA EMITUJEŠ!

Za sjednicu je predložen sljedeći:

D N E V N I R E D

1. Usvajanje Zapisnika 13. redovne sjednice Skupštine opštine Nevesinje
2. Prijedlog Odluke o upotrebi simbola opštine Nevesinje
Izvjestilac: Komisija za izbor idejnog rješenja simbola opštine Nevesinje
3. Prijedlog Odluke o organizovanju i usklađivanju poslovanja JU Centar za socijalni rad Nevesinje
Izvjestilac: Vera Skočajić , službenik u Centaru za socijalni rad Nevesinje
4. Prijedlog Odluke o načinu i uslovima javne prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnoj svojini za izgradnju poslovnih objekata u zoni obuhvata Regulacionog plana „SEP“
Izvjestilac:Miljan Đurasović, samostalni stručni saradnik za prostorno planiranje i ekologiju
5. Prijedlog Odluka o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnoj svojini putem neposredne pogodbe radi oblikovanja građevinskih čestica Zoranu Damjancu iz Neevsinja
6. Prijedlog Odluka o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnoj svojini putem neposredne pogodbe radi oblikovanja građevinskih čestica Jovanu Čaliji iz Nevesinja
7. Prijedlog Odluke o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnoj svojini putem neposredne pogodbe radi oblikovanja građevinske čestice preduzeću MDM group a.d. Nevesinje
Izvjestilac: Miljan Đurasović, samostalni stručni saradnik za prostorno planiranje i ekologiju
8. Prijedlog Odluke o prihvatanju načina realizacije Odluke Vlade Republike Srpske o raspodjeli neperspektivnih lokacija i ostalih nekretnina koje su služile za potrebe sistema odbrane na teritoriji Republike Srpske („Službeni glasnik RS“ br. 60/08;104/08)
Izvjestilac: Verica Pašajlić,samostalni stručni saradnik načelnika opštine
9. Prijedlog Odluke o finansiranju dijela troškova redovnog rada političke stranke zastupljenih u Skupštini opštine Nevesinje za 2018. godinu
Izvjestilac: Zorka Umićević, v.d. načelnik Odjeljenja za finansije

10. Program rada i poslovanja javnih ustanova čiji je osnivač opštine Nevesinje za 2018.godinu
(Dom zdravlja Nevesinje, JU Centar za informisanje i kulturu Nevesinje, Centar za socijalni rad Nevesinje, JU Narodna biblioteka Nevesinje, JU Dječiji vrtić“ Sveta Evgenija carica Milica,Turistička organizacija Nevesinje)
Izvjestioci: Žarko Tamindžija, v.d. direktor Dom zdravlja Nevesinje, Dragomir Grahovac, v.d. direktor JU Centar za informisanje i kulturu Nevesinje, Goran Ivković, v.d. direktor Centra za socijalni rad Nevesinje, Zoran Kisić, direktor JU Narodna biblioteka Nevesinje, Milena Kapor, direktor JU Dječijeg vrtića“ Sveta Evgenija carica Milica, Miroslav Marić, v.d. direktor Turističke organizacije Nevesinje

11. Program rada Štaba civilne zaštite opštine Nevesinje za 2018.godinu
Izvjestilac: Mladen Zubac, viši stručni saradnik za civilnu zaštitu

12. Izvještaj o radu inspekcijskih službi i komunalne policije za 2017.godinu
Izvjestioci: v.d. načelnik Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti, šef odsjeka za inspekcijske poslove, tržišni inspektor, inspektor za hranu/zdravstveni inspektor, veterinarski inspektor, poljoprivredno/vodni inspektor, urbanističko-građevinski inspektor, komunalni policajac

13. Informacija o sanaciji putnih pravaca na teritoriji opštine Nevesinje za 2017. god
Izvjestilac: Milutin Samardžić, zamjenik načelnika opštine Nevesinje

14. Prijedlog Rješenja o razrješenju v.d. načelnika Odjeljenja Opštinske uprave Nevesinje
- Sandra Zirojević v.d. načelnika Odjeljenja za opštu upravu
- Zorka Umićević, v.d načelnik Odjeljenja za finansije,
- Slobodan Šiljegović v.d.načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove,
- Siniša Bratić v..d. načelnik Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti,
Izvjestilac: Stručna Služba načelnika opštine
15. Prijedlog rješenja o imenovanju načelnika Odjeljenja za opštu upravu
16. Prijedlog rješenja o imenovanju načelnika Odjeljenja za finansije,
17. Prijedlog rješenja o imenovanju načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno -komunalne poslove,
18. Prijedlog rješenja o imenovanju načelnika Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti,
Izvjestilac: Komisije za sprovođenje postupka po Javnom konkursu za izbor i imenovanje načelnika Odjeljenja Opštinske uprave Nevesinje
19. Prijedlog Rješenja o razrješenju v.d. sekretara Skupštine opštine Nevesinje
Izvjestilac: Komisija za izbor i imenovanje
20. Prijedlog Rješenja o imenovanju sekretara Skupštine opštine.Nevesinje
Izvjestilac: Komisije za sprovođenje postupka po Javnom konkursu za izbor i imenovanje sekretara Skupštine opštine Nevesinje

21. Odbornička pitanja