Serbian English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Snimci iz Nevesinja: Mart 2015 Video

Snimci iz Nevesinja: Mart 2015 Video

NEVESINJE: Donosimo fotografije i video zapis pustih nevesinjskih ulica prekrivenih snijegom.

Snimak 23. redovne sjednice SO Nevesinje AUDIO

Snimak 23. redovne sjednice SO Nevesinje AUDIO

NEVESINJE: Na 23. redovnoj sjednici SO Nevesinje, između ostalog, raspravljalo se o radu javnih ustanova čiji je osnivač opština,  o odlukama koje je predložilo Opštinsko odjeljenje za...

Predsjednik BORS-a u Nevesinju VIDEO

Predsjednik BORS-a u Nevesinju VIDEO

NEVESINJE:Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić večeras je posjetio opštinu Nevesinje.

Oglasi

KROMPIR: Zaštita od štetočina

zastita krompira_

NEVESINJE: Krompir, a naročito sjemenski,  ima određeni broj štetočina na koji se mora obraćati pažnja. Donosimo tekst o načinima zaštite koji će biti korisni poljoprivrednicima koji se bave uzgojem ove poljoprivredne kulture.

Pri zaštiti sjemenskog usjeva krompira se posebno mora voditi računa o pisustvu
•biljnih vašiju.
•Zemljišnih štetočina
•Krompirove zlatice
•Podgrizajućih sovica

-Biljne vaši (Aphididae)

U proizvodnji sjemenskog krompira veoma veliku pažnju moramo posvetiti biljnim vašima jer one prenose različite viruse od kojih biljka može da strada,umanji rod ili ostavlja nezdrav sjemenski materijal koji se ne može prodati na tržištu kao sjeme.U prirodi imamo veliki broj lisnih vaši od kojih se neke veoma opasne.Pojedinačno je do sada možda najopasnija zelena breskvina vaš ali i neke druge prije svega zbog svoje mnogobrojnosti.

Krompir napadaju više vrsta vašiju.One su insekti dužune od 0.5-6 mm i imaju krilate i beskrilne forme. Mogu biti crne,zelene,žućkaste ili crvenkaste boje. Žive u kolonijama.
Mogu imati samo jednog domaćina ili više kao što ima breskvina vaš.
Prezime u vidu oplođenog jajeta i izliježu se kada nastupi topliije vrijeme.Prve genetacije su bespolne a kasnije dolaze krilate forme.Imaju više generacija u toku godine.Razvoj jedne može u povoljnim uslovima (18-20ºc da traje od 10 do 14 dana).Nepovoljni uslovi za njihov razvoj su obilna kiša ili velike suše ili velike temperature (preko 35ºC).
One se nalaze na svim geografskim dužinama ali njihova brojnost opada iznad 700 m nadmorske visine.Iznad 900 m a pogotovo iznad 1000 m ih gotovo nema.Nanose dvojake štete hraneći se sokovima biljaka ili krola u skladištu ali veće štete izazivaju prenoseći viruse.
Vaši mogu prenjeti viruse sa drugih usjeva ili sa biljke na billjku iz istog usjeva.Ako je veće bio zaražen matični gomolj tada biljka ima sekundaru zarazu a ako se zarazi spolja ima primarnu zarazu.Sekundarne znatnije smanjuju rod ali primarne nose veliku opsnost za zdravtvenu ispravnost sjemena.Svaka zemlja propisuje određeni procenat zaraženih biljaka ili gomolja kojim priznaje usjev za sjemenski I određene kategorije sjemenskog usjeva.

Veliki su prenosioci virusa.Prenose viruse u krugo od 400 do 1000 m.U krompiru je zastupljeno nekoliko vrsta.

virulentnost
R.B.vrsta vektora (vaši)brojnostPLRVPVY
1.Acyrthosiphon pisum4 2
2.Aphis fabae (grupa)5 3
3.Aphis frangulae3 3
4.Aphis nasturtii223
5.Aphis pomi2 1
6.Aulacorthum circumflexus22
1
7.Aulacorthum solani433
8.Brachycaudus helichrysi3 2
9.Capitophorus hippophaes3 1
10.Cavariella aegopodii3 1
11.Cavariella pastinacae1 1
12.Macrosiphum euphorbiae33
3
13.Metopolphium dirhodum2 2
14.Myzus ascalonicus22
15.Myzus ornatus1 1
16.Myzus persicae155
17.Phorodon humuli3 3
18.Rhopalosiphum inserum3 2
19.Rhopalosiphum padi4 2
[05/05/2012 20:35:12] Danijela and Slobodan Ivkovic: •Krompirova vaš (Macosiphum euphorriatae L.)

Prezimljava kao jaje ili kao ljetnja forma u skladištima krompira.Nema krilatih formi i vektor je viroza u neposrednoj blizini.Nije opasna kao breskvina vaš ali je najraprostranjenija vaš u krompiru.
[05/05/2012 20:35:33] Danijela and Slobodan Ivkovic: Povoljni trenutak tretiranja je najbolje odrediti postavljanje zamki za hvatanje lisnih vaši.Možemo postaviti žute posudice napunjene vodom pomiješanom sa deterdžentom za suđe kako bi uši privučene žutom bojom upadale u tečnost i ostajale u njoj.Dovoljno je nekoliko takvih posudica na ha.Postavljaju se na oko 70 cm od tla i veličine su 70*70*10 ili 60*60*10 cm.
Imamo i pomoćne metode otresanjem 100 busenova što se ne praktikuje ili brojanjem vaši na sto listova što se ne praktikuje takođe.Uzorci se u ovm slučaju uzimaju dijagonalano.
Moramo imati u vidu i perzistentne i neperzistentne viruse.Perzistentni su oni koji dugo ostaju u samoj vaši ali se ne prenose odmah.Neperzistentni virusi se prenose odmah čim zaražena vaš počne da sisa sokove zdrae biljke ali se u samoj vaši ne zadržavaju dugo.Perzistentni virusi se efikasnije uništavaju uz pomoć pesticida u odnosu na neperzistentne jer imaju veću mogućnost da ubiju vaš prije nego što prenese virus (neperzistentni virus se prenosi isotg trenutka).
[05/05/2012 20:36:14] Danijela and Slobodan Ivkovic: Ipak,bolji ali skuplji i mukotrpniji način utvrđivanja je korištenje žutih ploča dimenzija 40*25 cm postavljenih iznad cime krompira na kočiće čija visina mora biti bar 1.5 m.Minimalan broj ploča iznosi oko 30 komada na ha.Ako se radi o merkantilnom krompiru najpovoljni momenat za prskanje je kada se počnu formirati kolonije mada se zaštita sprovodi samo onda kada je u itanju jači napad.Jači napadi se dešavaju od samog nicanja krompira i u julu a u višim predjelima i u augustu.

Imamo više preparat sa kojim se možemo boriti proti njih.
-deltametrin (grupa piretroidi).Nisistemik je i djluje kontaknto i digestivno.Važno je napomenuti da ne treba alternativno primijenjivati preparate na bazi bilo kog drugog piretroida zbog ukršene rezistentnosti.To znači da piretroide možemo u suzbijanju lisnih vaši primijeniti samo jednom.
Scud sadrži 25 g/l deltametrina i koristi se u konc. Od 0.03-04% tj. na 100 l vode koristimo 30-40 g predviđenog sredstva te ako ha tretiramo sa 600 l vode upotrebićemo 180-240 g sredstva.
Decis 2.5-EC sadrži 25 g/l deltametrina i potrebno je 0.3-0.5 l po ha.
Decis 6.25-EG sadži 62.5 g/kg deltametrina i koristi se u konc od 0.02% tj. 20 g u 100 litara vode ili 120 g na 600 l vode.
Decis 100-EC sadži 100 g/l deltametrina i koristi se u količini od 100 g po ha.
Od svih navedenih prparata jedino su Decis 2.5-EC i Decis 6.25-EG registrovan za primijenu protiv lisnih vaši u krompiru.
-dimetoat (grupa organofosfati).Djeluje kontaktno i digestivno.Smije se upotrebiti samo jednom u toku vegetacije protiv lisnih ušiju.Ne smije se koristiti ako na području posoji rezistentnost lisnih ušiju na dimetoat. Kao sistemik dolzi do svih dijelova biljke a pošto ima i kontaktno dejstvo djeluje i preventivno te ubija vaši i djleuje na njih tak pošto se spuste na list i ne prodiru do unutrašnjih slojeva.
Perfektion sadrži 400 g/l dimetoata i koristi se u koncetraciji od 0.075 do 0.1% što znači da koristimo 75-100 g na 100 l vode ili 450-600 g na 600 l vode.Zbog načina dejstva predstavlja možda i najbolje sredstvo za borbu protiv lisnih vašiju.
Sistemin 40-EC,Zorat 40-EC,Fosfamid 40-EC,Cromogor-40 sadrži 400 g po l dimetoata i koristi se isto kao i Perfektion.
-endosulfan (organohlorni ugljovodonici)Nesistemik.Djeluje kontaktno i digestivno.Ne smije se pimjenjivati u vrijeme cvjetanja usjevakao ni u usjevima mlado kromira.Moguća rezistentnost.Primjenjivati samo jednom u toku vegetacije.Ne mješati sa prepaatima na bazi lindana i fipronila.
Tionex E-35 sadrži 350 g/l endosulfana i koristi se u količini od 1.5-2 l po ha.
Tiocid E-35,Thiodan E-35,Beveticid sadrže istu količinu aktivne materije i koriste se na isti način kao i Tionex E-35.
-malation (organofosfati).Nesistemik.Djeluje kontaktno,digestivno i respiratorno te na taj način i preventivno djelje odbijajući insekte.Ipak sposobnost preventivnog odbijanja nije velika.Smije se samo jednom upotrebiti u toku vegetacije.primjenjivati samo u onim regionima u kojima nije utvrđena rezisentnost.
Etiol prah-5 i Dasticid prah sadrže 50 g/kg malationa i koristi se u količini od 20-30 kg po ha.Nije preporučljivo tretiranje zaprašivanjem.
Insektin i Malation E-50 sadrže 500 g/l malationa i koristi se u količini od 1.5-2.5 l po ha.
Etiol-tečni sadrži 600 g/l malationa i koristi se u količini od 1.5-2.5 l po ha.
Etiol –ULV sadrži 950 g/l i koristi se u količini od 0.6-1 l po ha aparatima sa LVC tehnikom.
-bifentrin (piretroidi).Nesistemik.Djeluje kontaktno i digestivno.
-oksidemeton-metil (Organofosfati).Sistemik.djeluje kontaktno i digestivno.Isto djelovanje kao i Perfektion.Dozvoljena je jedna primjena tokom vegetacije.Ne smije se koristiti upovrću..Koristi se u količini od 0.1% tj. 100 g na 100 l vode ili 600 g na 600 l vode.
Metasystox EC-250 sadrži 250 g/l oksidemton-metila i koristi se u koncetraciji od 0.1% ili 100 g na 100 l vode tj. 600 g na 600 l vode.
-oksidemeton metil+beta-ciflutrin (piretrioidi+piretroidi).Smije se koristiti samo jednom.Ne smije se koristiti u povrću.
Enduro 258-EC sadrži 250 g/l oksidemeton-metila i 8 g/l beta-ciflutrina u kon. Od 0.08% tj. 80 g na 100 l vode ili 480 g na 600 l vode.
-imidakloprid (neonikotinoidi).Sistemik ili lokal sistemik.Djeluje kontaktno i digestivno.Smije se dva puta primijeniti akli ako se sa njim tretira sjeme krompira tada se u toku vegetacije ne smije djelovati sa preparatima na bazi neonikotinoida.
Confidor 200-SL sadrži 200 g/l imidakloprida i za suzibajne vašiju se koristi u koncetraciji od 0.05-0.075% tj 50-75 g na 100 l vode ili 300-450 g na 600 l vode.
Confidor 70-WG sadrži 700 g/kg imidakloprida i može se koristiti u koncetraciji od 0.015-0.22% tj. 15-22 g na 100 l vode ili 90-132 g na 600 l vode.
-tiametoksam (neonikotinoidi).sistemik.Zbog ukršene rezistentnosti vašiju dozvoljenoje korištenje samo jednom u toku vegetacije.
Actara 25-WG sadrži 250 g/kg tiametoksama i koristi se u količini od 160-180 g po ha.
-pirimifos-metil (Organofosfati)Nesistemik,djeluje kontaktno,digestivno i inhalaciono.
Actellic-50 sadrži 500 g/l pirimifos metila i primijenjuje se u koncetraciji od 0.05-0.1% ili 50-100 g na 100 l vode ili 300-600 g na 600 l vode.
-tiometon.Preparat se zove Ekatin.
-demeton metil.Preparat se zove Metasystox.Ova dva preparata imaju osobinu da imaju produženo dejstvo na lisne vaši.
Usjev se može štititi i biljnim uljima.Ona su skupa i ne rješavaju problem neperzistentih virusa.Izuzetno su skupa i koriste se samo u proizvodnju superelite.Superelita se može štititi i specijalnim mrežama koje se razapinju oko usjeva.

Slobodan Ivković dpl.ing.agr.

Share Short

Krug VH

Moja ulica (STARA SLOGA) ili ulica dobrih žena

Moja ulica (STARA SLOGA) ili ulica dobrih žena

NEVESINJE: Slobodan Bobo Kaličanin nam je poslao još jednu priču. O nama... O Nevesinju. Uživajte...

Običаji i prаznovjerje u Hercegovini

Običаji i prаznovjerje u Hercegovini

Nаrodnа vjerovаnjа i običаje obično prаte mistične rаdnje uz rаzne dogаđаje: svаdbe, rođendаne, rаd u polju, svetkovine, rаd oko stoke, itd.Zbog nemoći dа se utiče nа dogаđаje, prizivа se mističnа silа dа usmjeri neku rаdnju u željenom prаvcu.

Krekovljanska puška

Krekovljanska puška

NEVESINJE: U selu Krekovi, kod Nevesinja, spomen obeležja svedoče o burnoj prošlosti, ustancima i ustanicima, a 1875. godina upisana je velikim slovima u istoriji cele Hercegovine.– Danas ni u jednom selu tog kraja nema toliko mladih, kao i nade da se koreni nikada neće zaboraviti i napustiti.

VH Televizija

Diskusije (Forum)

Najnovije informacije sa Forum Virtualne Hercegovine
 • Privatizacija Elektroprivrede RS na mala vrata
  ''Republika Srpska od ruske Sberbanke traži kredit od 270 miliona evra, kako bi u narednom periodu pokrila budžetski deficit i mogla da izmiruje obaveze. Rusi su spremni da daju taj kredit, ali pod veoma strogim uslovima. Oni traže visokokvalitetan kol...
 • Fabrika peleta-Da li nas isto čeka i u Nevesinju?
  U Nevesinju se pravi fabrika peleta i to u centru grada, već su počele primjedbe građana o ekološkim problemima koji mogu da nastanu njenim otvaranjem. Evo kako su na sličan problem reagovali u Srebrenici...

  ''U Fabrici za proizvodnju peleta u Zelenom ...
 • Odg: Hercegovački humor
  Discipline na hercegovačkoj olimpijadi:

  – DIZANJE kredita
  – PLIVANJE u dugovima
  – PRESKAKANJE poreza
  -  TRKA za žirantima
 • Hercegovački humor
  U Novom Sadu je provedena anketa na pitanje treba li otjerati Hercegovce iz grada.

  Rezultati ankete: "treba" – 10%, "neka ih, bolan!" – 90%.

  Šeta Hercegovac ulicom i ispadne mu 0,50 KM u šaht. Pomisli:
  "Vala mi se ne isplati silaziti."

  Uze iz džepa ...
 • Odg: Za ozbiljna vremena ozbiljne teme: Biološki opstanak!
  Poštovani, Ozbiljna vremena- ozbiljne teme je pravi naslov za ono što želim reći.
  Dodjoh do pisma mog prijatelja, nevesinjca, čestitog čovjeka Momčila Fržovića.
  Nemam običaj čitati tudja pisma, ali za ovo sam dobila dozvolu, kako za čitanje tako i za ...