b_150_100_16777215_00_images_panorama_NevesinjePanorama2.jpg

Nevesinje: Javni uvid za regulacioni plan ''Vojni logor''

U skladu sa članom 47. Zakona o uređenju prostora („Sl.glasnik Republike Srpske“ broj 40/13), Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove opštine Nevesinje kao nosilac pripreme plana, o b j a v lj u j e obavještenje zainteresovanim licima da je na 8. redovnoj sjednici SO Nevesinje dana 11.08.2017. godine usvojen Nacrt izmjene regulacionog plana „Vojni logor“ i da se isti stavlja na javni uvid koji počinje 30.08.2017. (srijeda) sa rokom trajanja od 30 dana.

Javni uvid će sprovesti nosilac pripreme plana Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove. Plan će biti izložen u prostorijama odjeljenja gdje će se nalaziti i knjiga u koju će sva zainteresovana lica moći upisati prijedloge, primjedebe i sugestije na planska rješenja.

Šiljegović Slobodan, dipl.inž.građ.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA NEVESINjE
Odjeljenje za prostorno uređenje i
stambeno komunalne poslove

Datum: 22.08.2017.
Broj: 06-36-87/17