b_150_100_16777215_00_images_promo_nevesinje02.jpg

NEVESINJE: Javni poziv za dodjelu najviših priznanja opštine Nevesinje za 2017.

SKUPŠTINA OPŠTINE NEVESINjE
KOMISIJE ZA NAGRADE I PRIZNANjA

o b j a v lj u j e
J A V N I P O Z I V


Pozivaju se sva fizička i pravna lica sa prebivalištem odnosno sjedištem na području opštine Nevesinje da dostave svoje prijedloge kandidata za dodjelu najviših priznanja opštine Nevsinje za 2017. godinu, koja se dodjeljuju povodom Dana opštine Nevesinje.
Odlukom Skupštine opštine u opštini Nevesinje ustanovljena su sljedeća priznanja:

1. POVELjA OPŠTINE NEVESINjE
2. PLAKETA SVETI DIMITRIJE


Osnovni kriteriji za dodjelu priznanja su:

- doprinos u razvoju Opštine, radom i zaslugama u izgradnji, u stvaranju i njegovanju odnosa i tradicija sa drugim lokalnim zajednicama,
- postignuti izuzetni rezultati u privređivanju, osvajanju novih tehnologija, tehničkih unapređenja, novatorstva i racionalizacije,
- ostvareni vrhunski rezultati u oblasti obrazovanja, zdravstva, nauke, kulture, umjetnosti, sporta i fizičke kulture,
- postignuti prinos u poljoprivredi, stočarstvu, voćarstvu i proizvodnji zdrave hrane,
- poseban doprinos razvoju opštine i mjesnih zajednica ( izgradnja i održavanje lokalne infrastrukture i drugih komunalnih objekata u mjesnim zajednicama.),
- ispoljenu hrabrost u vanrednim situacijama na spašavanju ljudskih života i sprečavanja matarijalnih šteta.,
- za druge značajne rezultate i zalaganja od opšteg interesa za opštinu i širu zajednicu.

Priznanja se mogu dodjeljivati pojedincima, preduzećima, ustanovama, Mjesnim zajednicama, udruženjima građana i drugim subjektima.

Prijedlog za dodjelu priznanja treba da sadrži biografske podatke za fizičko lice, odnosno statusne podatke za pravno lice, kao i pismeno obrazloženje zbog čega se kandidat predlaže i priloge na osnovu kojih se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata.

Prijedlozi se dostavljaju Skupštini opštine ( Komisija za nagrade i priznanja )adresa: Nevesinje,Cara Dušana 44 najkasnije do 15 oktobra tekuće godine.


Broj:01-013-161/17 PREDSJEDNIK
Datum: 20.09.2017. godine Komisije za nagrade i priznanja
Momčilo Vukotić s.r.