b_150_100_16777215_00_images_promo_nevesinjsko-polje07.jpg

NEVESINJE: Obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače, koji su zainteresovani za podizanje voćnih zasada , da se mogu prijaviti u opštini Nevesinje (Poljoprivredna služba, kancelarija 107), i iskazati potrebe za sadnim materijalom (količina, vrsta, sorta).


Sadni materijal bi bio nabavljen na „Institutu za voćarsvo“ Čačak, koji urađenim fitopatološkim nalazom i ostalim kontrolnim nalazima garantuje vrhunski kvalitet sadnog materijala.
Napominjemo da bi opština Nevesinje subvencionisala nabavku sadnog materijala u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za podizanje voćnih zasada (Službeni glasnik opštine Nevesinje“ br.2/14).

R E P U B L I K A S R P S K A
OPŠTINA NEVESINjE
Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti
Broj: 04-330.3-27/17
Datum: 21.09.2017. godineO B A V J E Š T E Nj E