b_150_100_16777215_00_images_bozic02.jpg

NEVESINJE: OBO Nevesinje uputila čestitku građanima Nevesinja povodom predstojećih praznika.

OPŠTINSKA BORAČKA ORGANIZACIJA NEVESINjE ŽELI SREĆNE PREDSTOJEĆE BOŽIĆNE I NOVOGODIŠNjE PRAZNIKE, SREĆU I USPJEH NA PRIVATNOM I POSLOVNOM PLANU PORODICAMA POGINULIH BORACA, RATNIM VOJNIM INVALIDIMA, BORCIMA I NjIHOVIM PORODICAMA, KAO I SVIM GRAĐANIMA NEVESINjA.


MIR BOŽJI, HRISTOS SE RODI!

ZA KRST ČASNI I SLOBODU ZLATNU!


v.d. PREDSJEDNIK OBO NEVESINjE
SINIŠA ŠIPOVAC s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
BORAČKA ORGANIZACIJA REPUBLIKE SRPSKE
OPŠTINSKA BORAČKA ORGANIZACIJA NEVESINjE
NEVESINjE

Broj: I-05-277/17
Datum: 27.12.2017. godine