b_150_100_16777215_00_images_eshop2.jpg

NEVESINJE: Javni fond za dječiju zaštitu Republike Srpske raspisao je Javni konkurs za realizaciju projekta „Socijalizacija djece Republike Srpske-2018. godine“

, a projekat će se realizovati na crnogorskoj obali u Omladinskom hostelu „Užice“ u Bečićima, opština Budva u periodu od 20.05. do 21.09.2018. godine u trinaest desetodnevnih smjena sa devet pansiona i jednom osmodnevnom smjenom sa sedam pansiona.
Zahtjeve za učešće u ovom projektu mogu podnijeti ratni vojni invalidi od prve do četvrte kategorije i demobilisani borci prve kategorije, koji se nalaze u stanju socijalne potrebe (nezaposleni roditelji, više djece, bolest i slično), za djecu uzrasta od šest do petnaest godina.
Uz zahtjev roditelji treba da prilože: rodni list djeteta, kopiju svoje lične karte, rješenje roditelja o invalidnosti za djecu RVI ili rješenje o kategorizaciji borca, za djecu demobilisanih boraca. Napominjemo da kopije dokumenata ne moraju biti ovjerene.
Prednost za učešće u projektu imaju djeca koja nisu bila korisnici ovog projekta u prethodnim godinama i ona koja su ispunjavala uslove Javnog konkursa u 2017. godini i za koje su roditelji podnijeli zahtjev, a nisu učestvovali zbog ograničenog broja djece koja su mogla koristiti ovo pravo.
Zahtjevi se mogu podnijeti do 01.03.2018. godine u kancelariji Opštinske boračke organizacije Nevesinje, Trg Blagoja Parovića bb (zgrada bivše komande), svakim radnim danom u vremenu od 8 do 14 časova.
Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti u kancelariji Opštinske boračke organizacije Nevesinje ili na telefon: 059-602-619.

ZA KRST ČASNI I SLOBODU ZLATNU!


v.d. Predsjednik OBO Nevesinje
Siniša Šipovac s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
BORAČKA ORGANIZACIJA REPUBLIKE SRPSKE
OPŠTINSKA BORAČKA ORGANIZACIJA NEVESINjE
NEVESINjE

Broj: I-05-19/18
Datum: 09.02.2018. godine